Nybyggnadskarta

Ska du bygga nytt eller bygga till? Då behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. Bygglovshandläggaren avgör om och i så fall vilken nybyggnadskarta som krävs.

Kartan används som underlag när man gör en situationsplan för ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för den som söker bygglov och handläggare vid bygglovsprövningen.

Nybyggnadskartan redovisar relevant geografisk information för bygglovsändamål, som till exempel fastighetsgränser, detaljplansbestämmelser, nivåkurvor samt anslutningspunkt för vatten och avlopp.

E-tjänster och blanketter

Du beställer en nybyggnadskarta via vår e-tjänst, där det även finns  mer information. Leveranstiden för nybyggnadskartan är upp till tre veckor, så tänk på att beställa kartan i god tid.

Bo & bygga - Plan & bygg - Beställning av nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Priset för nybyggnadskarta

  • Tomtyta mindre eller lika med 1999 m2: 5 340 kr
  • 2000-4999 m²: 8 900 kr
  • 5000-9999 m²: 12 460 kr
  • 10000-15000 m²: 16 020 kr
  • Större än 15000 m²: Skälighetsbedömning/nedlagd tid
Uppdaterad: 2021-10-05