Sjöhagsvägen 33, Borgvik

Tomt med naturskönt och sjönära läge.

Detaljkarta/fotoPDF (pdf, 113.9 kB)

 • Fastighetsbeteckning
  Norra Borgvik 1:75
 • Adress
  Sjöhagsvägen 33, 664 95 Borgvik
 • Areal kvm
  944
 • Om bostadsområdet
  Borgvik är kanske Värmlands bäst bevarande bruksmiljö från äldre tid och utgör riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. Södra delen av det natursköna bostadsområdet Sjöhaget började bebyggas i början av 1980-talet. Norra delen har successivt kompletterats under de senaste fem åren.
 • Om tomten
  Bostadstomten belägen 100 m från Borgviksjön. Förskola finns i kvarteret (100 m).
 • Byggnadstyp
  Fristående bostadshus i en våning eller 1½- planshus.
  Byggnadsytan max 225 kvm (enplans) respektive 200 kvm (1½-plan).
 • Pris
  45 kr/kvm samt vatten och avlopp för cirka 80 000 kr + moms
Uppdaterad: 2019-10-30

Navigera vidare