Grusbidrag

Bor du vid en enskild väg vars längd är från 200 m till max 1 000 m och du själv ansvarar för väghållningen, kan du söka grusbidrag.

Krav för att få grusbidrag

Bor du vid en enskild väg vars längd är från 200 meter till max 1 000 meter och du själv ansvarar för väghållningen kan du söka grusbidrag.

För att få grusbidrag ska du vara året-runt-boende (mantalsskriven på fastigheten) och inget annat bidrag, varken från staten eller från kommunen, mottas för skötsel av vägen. Om kraven uppfylls kan bidrag beviljas med 1 gruslass (ca 12 ton) per 200 meter väg vartannat år.

Vid leverans ska vägen vara farbar och röjd från sly, hängande grenar mm som kan skada fordonet. Kan inte grusningen genomföras tas avgift för färdtid tur & retur ut enligt prislista.

E-tjänst och blanketter

Du kan ansöka genom att använda vår e-tjänst eller våra blanketter.

Gator & trafik - Ansökan om grusningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2021-02-23

Kontakt

Kundtjänst område gata
För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, grusbidrag, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se

Navigera vidare