Grusbidrag

Bor du vid en enskild väg vars längd är från 200 m till max 1 000 m och du själv ansvarar för väghållningen, kan du söka grusbidrag.

Krav för att få grusbidrag

Bor du vid en enskild väg vars längd är från 200 m till max 1 000 m och du själv ansvarar för väghållningen, kan du söka grusningsbidrag med 1 gruslass per 200 meter väg vartannat år. Är vägen längre än 1 000 m kan du ansöka om grusningsbidrag men får max 5 gruslass.

För att få grusbidrag ska du vara året runt boende (folkbokförd på fastigheten) och inget annat bidrag, varken från staten eller från kommunen, mottas för skötsel av vägen.

Grusningsbidrag gäller för väg fram till bostadshus, ej gårdsplan eller fram till uthus. Karta med aktuell sträcka inritad ska bifogas ansökan.

Ansökan görs på avsedd blankett senast 31 maj aktuellt år och leverans sker samma år. Allt grus levereras vid samma tillfälle, det går inte att dela upp leveransen vid flera tillfällen eller under flera år.

Vid leverans ska vägen vara farbar och röjd från sly, hängande grenar mm som kan skada fordonet. Kan inte grusningen genomföras tas avgift för färdtid tur & retur ut enligt prislista.

E-tjänst och blanketter

Du kan ansöka genom att använda vår e-tjänst eller våra blanketter.

Gator & trafik - Ansökan om grusningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-01-01

Kontakt

Kundtjänst område gata
För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, grusbidrag, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se