Pågående/planerade arbeten

Här finns en kort beskrivning av planerade och pågående arbeten inom Samhällsbyggnad.

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

Under sommaren och hösten kommer 3 busshållplatser i Grums tätort att byggas om och tillgänglighetsanpassas. Hållplats Hotellgatan, Björknäsgatan och Karlberg. Vecka 26 startar arbetet med Hotellgatan och beräknas pågå i 3-4 veckor. Uppgift om tillfälliga hållplatser eller andra ändringar finns på www.varmlandstrafik.se länk till annan webbplats

Asfaltsbeläggning Råbäcksgatan

Under vecka 27 kommer en del av Råbäcksgatan att beläggas med ny asfalt. Beläggning gjordes av denna sträcka förra sommaren men på grund av avvikelser vid besiktningen behöver detta göras igen. Arbete kommer att innebära störningar i framkomligheten, så välj gärna en annan väg om det är möjligt.


Uppdaterad: 2020-12-01

Navigera vidare