Planeringsstrategi

Översiktsbild

Planeringsstrategin är en del av den kommunala översiktliga planeringen. Genom planeringsstrategin bedöms vilka delar av översiktsplanen som är aktuella utifrån nya förutsättningar som till exempel nya lagkrav, nya nationella mål, förändrad politisk vilja och ny kunskap.

 

Ny planeringsstrategi för Grums kommun

Alla kommuner ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. Att ta fram en planeringsstrategi främjar en kontinuerlig översiktsplanering. Strategin ska ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar som har betydelse för översiktsplanens aktualitet och även prioritera vilka insatser som krävs för att fortsatt hålla översiktspla­nen aktuell.

Kommunfullmäktige beslutade att anta planeringsstrategi för Grums översiktsplan den 17 juni 2024. Tidshorisonten för denna planeringsstrategi är 2024–2026. Slutsatsen i planeringsstrategin är att en ny översiktsplan ska tas fram.

Planeringsstrategi 2024 Pdf, 259.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-07-04

Kontakt

Elinor Palm
Planarkitekt
0555-421 38
elinor.palm@grums.se

Maria Röhr
Tillväxtchef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se