Besök Grums kommuns sida på Facebook

Gräva i kommunal och allmän mark

Vid grävningsarbeten i kommunal och allmän mark inom Grums kommun ska ansökan om schakttillstånd lämnas in.

Ansökan ska göras av ansvarig beställare på avsedd blankett och skickas till kommunstyrelse@grums.se senast 14 dagar före arbetets start.

Vid behov ska även ifylld blankett för trafikanordningsplan bifogas ansökan om schakttillstånd.

Arbete får inte påbörjas utan skriftligt godkännande. Godkännande sker via e-post av behörig tjänsteman.

Läs kommunens anvisningar och prislistaPDF (pdf, 295 kB) innan du lämnar in ansökan.

Vid frågor kontakta Mattias Olsson 0555-423 04

Uppdaterad: 2019-06-05