Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Miljö, hälsa & livsmedel

Här finns information om vårt arbete för att främja hälsa hos människor och skydda vår miljön.

Vi värnar om din och andras hälsa och arbetar aktivt med tillsyn och information för förebygga ohälsa. Eftersom både vi, du och kommande generationer är beroende av att ha en frisk miljö att leva i så arbetar vi även med att skydda den.

I länkar kan du läsa mer om vad som gäller och få tips och råd.

Uppdaterad: 2018-11-05

Relaterad information

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Samuel Seliger
Miljötillsyn, nedskräpning, radon, hygieniska verksamheter
0555-421 59
samuel.seliger@grums.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anna Kristoffersson
Enskilda avlopp, avloppsinventering, bostadsklagomål
0555-421 57
anna.kristoffersson@grums.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Livsmedel, lantbruk (ej djurskyddstillsyn, det sköts av Länsstyrelsen)