Besök Grums kommuns sida på Facebook

Miljö och hälsa

Här finns information om vårt arbete för att främja hälsa hos människor och skydda vår miljö. Vi värnar om din och andras hälsa och arbetar aktivt med tillsyn och information för att förebygga ohälsa.

Vi arbetar för att skydda vår miljö

Eftersom både vi, du och kommande generationer är beroende av att ha en frisk miljö att leva i så arbetar vi även med att skydda den. I menyn kan du läsa mer om vad som gäller och få tips och råd. Du kan även kontakta någon av våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Uppdaterad: 2019-09-06

Kontakt

Våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Rebecka Rust
Livsmedel, alkohol, tobak, receptfria läkemedel, hälsoskydd, bostadsklagomål
0555‑421 29
rebecka.rust@grums.se

Sverre Dahlgren
Livsmedel, lantbruk (ej djurskyddstillsyn, det sköts av Länsstyrelsen), förorenad mark, miljötillsyn
0555‑421 28
sverre.dahlgren@grums.se

Erik Andersson
Miljötillsyn, nedskräpning, värmepump, hälsoskydd, radon
0555‑421 59
erik.andersson@grums.se

Nina Shirafkan-Nejad
Enskilda avlopp, avloppsinventering, miljötillsyn
0555‑421 57
nina.shirafkan-nejad@grums.se