Besök Grums kommuns sida på Facebook

Ansöka & anmäla inom miljö & hälsa

Vissa saker krävs att du anmäler eller ansöker om tillstånd om hos miljökontoret. Här nedan följer exempel på vad det kan vara för saker.

Bekämpningsmedel

Du ska anmäla användninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av bekämpningsmedel om det ska användas på:

  • banvall,
  • idrottsanläggning,
  • område större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt, med undantag av åkermark.

Du ska ansöka om användninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av bekämpningsmedel vid spridning på:

  • tomtmark för flerfamiljshus,
  • gård till förskola/skola eller allmän lekplats,
  • inom skyddsområde för vattentäkt,
  • vid planerings- och anläggningsarbete.

Brandfarlig vara

Vid hantering av större mängder varor som bedöms som brandfarliga krävs att du får tillstånd från Räddningstjänsten Karlstadsregionen. För upplysningar kontakta Räddningstjänsten på telefon: 054‑29 70 00.

Enskilt avlopp

När du ska anordna enskilt avlopp med vattentoalett ska du ansöka länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterom tillstånd hos miljökontoret. Installation av BDT-avlopp (bad, dusch och tvätt) ska anmälas länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstertill kommunstyrelsen. För mer information se sidan Enskilda avlopp.

Hygienlokaler

Lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling (exempelvis hårvård, solarium, fotvård och skönhetsbehandlingar) ska anmälas länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstertill kommunstyrelsen.

Godkännande av livsmedelslokal

Innan en livsmedelslokal (exempelvis café, restaurang, rökeri och livsmedelsbutik) startar ska du lämna in en ansökan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterom godkännande av livsmedelslokal till kommunstyrelsen. Lokalen får inte tas i bruk innan kommunstyrelsen godkänt lokalen. För mer information se sidan Livsmedel.

Kompostering

Du som komposterar ditt hushållsavfall ska anmäla länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterdet till miljökontoret. För mer information se sidan Kompostering.

Miljöfarlig verksamhet

C-verksamheter kallas de miljöfarliga verksamheter som är anmälningspliktiga men inte kräver tillstånd. Du ska anmäla länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteren C-verksamhet till miljökontoret.

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas A- eller B- verksamheter. För A-verksamheter ska tillstånd sökas hos miljödomstolen. För B-verksamheter ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Tillhör din verksamhet kategori A, B eller C?
Vilka verksamheter som är A, B och C listas i Miljöprövningsförordningen (2013:251)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Oljecisterner

Anmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterom förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja/eldningsolja i öppen cistern respektive anmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterom hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde ska ske till kommunstyrelsen. Undantaget anmälan är cistern som förvaras inomhus.

Slamtömning

Du måste ha tillstånd från miljökontoret för att få förlängt tömningsintervall eller för att ta hand om tömningen själv. Ansökan om ändrad slamtömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller slamtömning i egen regi länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterska göras till miljökontoret.

Sopdispens

Ansökan om minskad sophämtninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och delat säckställ görs till miljökontoret. Anmälan om uppehåll i sophämtningen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterska ske till Område gata.

Strandskyddsdispens

Inom 100-300 meter från strandkanten gäller strandskyddet. Det innebär att du måste söka tillstånd om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att till exempel bygga, gräva eller ändra befintliga byggnader. Kommunstyrelsen kan ge strandskyddsdispens om de bedömer att det finns ett särskilt skäl för detta.

Tillstånd att hantera livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal (16§ livsmedelsförordningen)

Ansökan om tillstånd att få hantera livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal, till exempel i samband med marknader, ska ske till kommunstyrelsen.

Värmepumpar

Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstertill miljökontoret.

Övertagande av verksamhet

Övertagande av livsmedelslokal, hygienlokal, hotell, pensionat eller liknande och fritidsanläggningar ska anmälas till kommunstyrelsen.

Till toppen av sidan

Uppdaterad: 2019-03-15

Klicka här för att komma till alla våra blanketter och e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster