Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Avfall & renhållning

Visste du att ditt avfall är både farligt och värdefullt på en och samma gång? Det mesta som vi kastar går faktiskt att återvinna.

Återvinning av tidningar


Så när du sorterar, ser du till att materialen används flera gånger. Samtidigt ser du till att allt farligt avfall tas om hand på rätt sätt, utan att skada människor och miljön. På Karlbergs avfallsstation finns vår återvinningscentral. 
Karlbergs avfallsstation

Vår verksamhet omfattar även hämtning av hushållssopor. Insamling av hushållssopor sköts på entreprenad av Suez AB. Soporna transporteras till Hedens värmeverk i Karlstad för energiutvinning.
Sophämtning

Uppdaterad: 2018-12-21

Kontakt

Maria Oja
Områdeschef gata
0555-421 36
maria.oja@grums.se

Kundtjänst för renhållning,
VA och slam
0555-421 30
avfall@grums.se

Karlbergs avfallsstation
0555-611 07