Besök Grums kommuns sida på Facebook

Sopsortering

Här kan du läsa hur du ska sortera ditt avfall och vart du kan lämna det.

Slänga i sopkärlet:

När du har sorterat ut allt som går att återvinna och det miljöfarliga avfallet finns det  en del avfall kvar till exempel matavfall, blöjor, dammsugarpåsar, plåster, tops, batterifria plastleksaker mm. Det här avfallet lägger du i en sluten påse i sopkärlet så lämnas det till förbränning och energin används till fjärrvärme.

 

Sortera och lämna till Återvinningsstationerna:

 • Förpackningar av färgat- och ofärgat glas, metall, plats, papper och tidningar lämnas till någon av de Återvinningsstationer som finns i kommunen. Var stationerna finns och hur du ska sortera dina förpackningar kan du läsa om här: Återvinningsstationeröppnas i nytt fönster
 • Kläder och skor som är hela och rena lämnas i Myrornas behållare, dessa finns vid Återvinningsstationen i Grums centrum.
 • Småbatterier

 

Sortera och lämna till Karlbergs avfallsstation:

 • Ris
 • Kompost
 • Wellpapp & kartong, ta gärna isär och platta till kartongerna.
 • Järn & metall
 • Trä
 • Stoppade möbler
 • Brännbart avfall d.v.s. större, skrymmande avfall som inte får plats i ditt sopkärl. Material som går att återvinna ska inte slängas här.
 • Deponi t.ex. isolering, glas, porslin mm.
 • Farligt avfall - Ställ behållarna på bordet utanför miljöstationen så tar personalen hand om avfallet. Behållarna ska vara märkta med innehåll.
 • Elektronik
 • Småbatterier
 • Ljuskällor
 • Bilbatterier
 • Kyl, frys & vitvaror, kontakta personalen på ÅVC.
 • Däck utan fälg, däck med fälg lämnas till däckfirma
 • Förpackningar av färgat- och ofärgat glas, metall, plats, papper och tidningar lämnas i Förpacknings-och tidningsinsamlingens behållare


Uppdaterad: 2019-05-02