Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Enskilda avlopp

Du måste ha tillstånd för att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp. Vi hjälper dig med råd och anvisningar.

Innan du ansöker

För att få anlägga en ny enskild avloppsanläggning måste du först ha tillstånd från miljöfunktionen. Innan du fyller i och skickar in ansökan är det bra att först anlita en entreprenör eller konsult som kan hjälpa dig att göra de förundersökningar och ta fram de uppgifter som behövs till ansökan.

Ansök om enskild avloppsanläggning via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll i ansökan

Förutom en ifylld ansökningsblankett ska vissa övriga uppgifter och handlingar bifogas. Dessa är:

  • en situationsplan/karta med måttangivelser över området. Av kartan ska framgå anläggningens placering, närhet till vattendrag, byggnader, tomtgräns och vägar. Alla närliggande vattentäkter ska markeras ut.
  • funktionsbeskrivning av avloppsanläggningen. Det kan t.ex. vara ett produktblad från tillverkaren eller hänvisning till webbsida.
  • om infiltration är aktuell ska resultatet av ett jordprov/siktanalys från infiltrationsplatsen bifogas.

Om någon del av avloppsanläggningen ska placeras på någon annans mark måste du inhämta medgivande från fastighetsägaren. Att ordna ett servitut mellan dig och fastighetsägaren är att rekommendera. Ett servitut är fastighetsbundet, vilket ger dig en juridisk trygghet ifall fastighetsägaren skulle sälja marken som din avloppsanläggning ligger på. Servitut kan du ansöka om via Lantmäterimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du är klar med ansökan

Ansökan kan du fylla i och skriva ut via e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka till:

Grums kommun
Miljöfunktionen
664 80 Grums kommun

När din ansökan har inkommit till miljöfunktionen granskas den av en handläggare som kan begära in eventuella kompletteringar. Om din ansökan och handlingarna är kompletta redan från början blir handläggningstiden kortare. Om det finns grannar som kan bli berörda av din avloppsanläggning kommer miljöfunktionen ge dem tillfälle att yttra sig innan något beslut tas. I samband med tillståndsansökan kommer även handläggaren från miljöfunktionen göra ett platsbesök på fastigheten. Platsbesöket görs för att bedöma om den föreslagna avloppslösningen är lämplig utifrån de förutsättningar som finns på fastigheten.

Tillstånd

Ett tillstånd för att anordna en avloppsanläggning gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte börjat inom två år. När anläggningen är på plats ska du eller entreprenören meddela detta till miljöfunktionen genom att fylla i och skicka in ett färdigställandeintyg.

Att anlägga ett avlopp utan tillstånd gör att du kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Du måste också visa att anläggningen har den utformning och funktion som krävs. Om du inte kan visa att avloppsanläggningen uppfyller kraven kan du bli tvungen att ordna en ny anläggning.

Avgift

En avgift tas ut för prövning och handläggning av avloppsärenden. I vår taxa kan du se avgiften för ansökan/anmälan om enskilt avlopp.

Taxor inom miljö & livsmedel

Uppdaterad: 2019-02-01

Relaterad information

Vi på miljöfunktionen kan ge dig råd och anvisningar om vad du bör tänka på när du planerar för avlopp.

Miljö-och hälsoskyddsinspektör
Anna Kristoffersson
0555-421 57
anna.kristoffersson@grums.se

Miljöfunktionen
0555-420 00 (växel)

Läs mer om avlopp:

Avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster