Besök Grums kommuns sida på Facebook

Hälsoskydd

Kommunen arbetar för att skydda din och andras hälsa. Vi kontrollerar inomhusmiljön i bostäder, lokaler och anläggningar, vedeldning och hur tobakslagen efterlevs.

Bostäder

En inomhusmiljö som inte är skadlig för din hälsa är viktig. Vid problem med t. ex radon, lukt, mögel, kalla eller varma bostäder samt buller har i första hand fastighetsägaren ansvar för bostaden. Vid bostadsinspektioner bedömer miljö- och byggkontoret om åtgärder krävs.

Lokaler och anläggningar

Förutom bostäder granskar kommunen skolor, daghem och samlingslokaler. Vid inspektioner kontrolleras bland annat ventilation, fukt, mögel och utomhusmiljö.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer besöker också så kallade hygienlokaler, exempelvis frisersalonger, solarier och fotvårdssalonger samt idrotts-, bad- och campinganläggningar. Även pensionat och hotell och liknade verksamhet besöks. Vid besöken granskas bland annat utrymmen, skötsel och hygien.

Tobak

Enligt tobakslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är det inte tillåtet att röka eller snusa på skolgårdar och förskolor. Tobaksvaror får inte säljas till minderårig. Kommunen ansvarar för tillsynen så att reglerna efterlevs. 

Vedeldning

Som ett led i att uppnå ett hållbart samhälle är det viktigt att övergå till förnyelsebara energikällor. I tätorten kan vedeldning ställa till problem. Det är inte ovanligt med klagomål vintertid och sommartid.

Läs mer i naturvårdsverkets Elda rättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsa

Vid all fysisk planering, byggande av bostäder, tillståndsgivning till miljöfarlig verksamhet, livsmedelskontroll osv. måste kommunen försöka uppnå bästa möjliga situation för folkhälsan.

Läs mer om folkhälsoarbetet på sidan om Folkhälsa.

Mer information

Allmän information finns att tillgå på de centrala myndigheternas hemsidor (se länktips i högerspalten).


För att få mer specifik information om hälsoskydd kan du kontakta miljö- och byggkontoret.

Uppdaterad: 2019-09-04