Besök Grums kommuns sida på Facebook

Information om gällande taxa inom miljö och livsmedel

Avgiften (timtaxan) är beslutad i kommunfullmäktige genom beslut 2018-12-20, Kf § 144. Denna avgift baseras på ett prisindex som kallas för PKV. Timtaxan kan därmed förändras varje år.
Under år 2019 är timavgiften 1202 kronor per timme.

Information om taxaPDF (pdf, 118.6 kB)

Beslut om taxaPDF (pdf, 21.3 kB)

Uppdaterad: 2019-01-09