Besök Grums kommuns sida på Facebook

Luft

I utomhusluften finns föroreningar som kan påverka människors hälsa negativt. För att skydda människors hälsa har det tagits fram miljökvalitetsnormer för luftföroreningar som inte får överskridas.

Varje kommun har en skyldighet att kontrollera om det finns risk för att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detta kan ske genom luftmätningar, beräkningar eller objektiv skattning. Ett första steg i denna process är att utföra en inledande kartläggning av luftkvalitéten. Läs mer i pdf-dokumentet nedan:

Inledande kartläggning av luftkvaliteten i Grums kommun.PDF (pdf, 211.2 kB)

Verktig för objektiv skattning med spridningsmodellering (VOSS).PDF (pdf, 24.6 kB)

Grums kommun är även medlem i luftsamverkan Värmland. Luftsamverkan Värmland tar fram mätprogram och utför luftmätningar i olika kommuner i Värmland.

På miljösamverkan Värmlands webbplats kan du få information om resultatet från tidigare mätningar samt pågående och kommande mätningar:

Miljösamverkan Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-06-04