Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Information om gällande taxa inom miljö och livsmedel

Avgiften (timtaxan) är beslutad i kommunfullmäktige genom beslut 2016-10-13, Kf § 92. Denna avgift baseras på ett prisindex som kallas för PKV. Timtaxan kan därmed förändras varje år.
Under år 2018 är timavgiften 1168 kronor per timme.

Om du har frågor kring gällande taxor kan du kontakta oss på miljöfunktionen, så hjälper vi dig med detta.

Information om taxaPDF

Beslut om taxaPDF


Uppdaterad: 2018-01-24