Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Vinterväghållning

Verksamhet gata utför snöröjning av gator och vägar inom kommunens tätorter samt vissa övriga vägar enligt särskilda beslut. Utanför tätorterna delar Trafikverket och ett stort antal enskilda väghållare på ansvaret.

Fastighetsägarens skyldigheter:
Snö från tomtmark får inte fraktas ut på gatu- och parkmark. Fastighetsägaren ska själv skotta bort plogvallar vid sin infart efter snöröjning. Grenar, häckar och träd som hänger ut på gatumark och kan utgöra ett hinder för kommunens fordon ska tas bort. Läs mer om vad som gäller för häckar och träd i vår broschyr
Var rädd om barnen - klipp din häck (pdf).PDF (pdf, 1.3 MB)

Hur och när sker vinterväghållning?
Gång och cykelvägar, vissa gångbanor, huvudgator, bussleder och skolvägar prioriteras först. Snöröjning påbörjas normalt sett vid ett snödjup på ca 7 cm, om snöfallet är ihållande under ett eller flera dygn kan snöröjningen påbörjas senare.

Snöröjning består av:

  • Snöplogning som görs direkt vid snöfall. Då skottas inga infarter till fastigheter.
  • Isrivning/hyvling görs vid behov när vägen blivit spårig och ojämn. Då kan även infarter tas med.
  • Bortkörning av snö sker när inte mer plats för snöupplag finns på gatorna.

Enskilda vägar
Enskilda vägar med statligt bidrag snöröjs och halbekämpas av kommunens upphandlade entreprenörer. Det är vägfogdens ansvar att kontakta entreprenören vid behov, bor du vid en sådan väg ska du alltid kontakta vägfogden om vägen har behov av snö- eller halkbekämpning.

Enskilda vägar utan statligt bidrag ska ombesörja snöröjning och halkbekämpning på egen hand.

Vill du veta om din väg har statligt bidrag kan du söka i Trafikverkets karta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Välj alla och driftbidrag statligt.

Vill du läsa mer om statligt bidrag för enskilda vägar eller ansöka om statligt bidrag för din väg kan du besöka Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta deras kundtjänst  0771-921 921.

Sandningssand
För att underlätta halkbekämpning finns sand utplacerat på olika platser i Grums kommun. Sanden är blandad med salt. Sandningssand får hämtas gratis i hink eller motsvarande på följande platser:
Grums:

Industrigatan, gatuförrådet
Ringvägen, elljusspåret
Edsholmsgatan, fastighetsskötarcentralen (Karba)
Slottsbron:
Bruksgatan, vid gamla fabriksporten
Segmon:
Kiosken, vid återvinningsstation
Liljedal:
Hamnen
Borgvik:
Gamla affären
Värmskog:
Liljenäs, vid återvinningsstation
Skruvstad:
Skruvstad skola

Vad gör jag om skador uppstår?
Det är lätt att staket, häckar, stolpar eller liknande skadas vid snöröjning. Om så sker kontakta område gata, tel: 0555 - 423 04. Vi gör då en besiktning och reparerar skadorna efter vintersäsongens slut.

Som väghållare arbetar vi för god trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet men vi behöver hjälp av övriga trafikanter i vårt arbete.

Uppdaterad: 2019-05-02

Externa länkar:

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - startsida

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - vinter

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - vilken entreprenör sköter din väg

SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster