Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du också se vilka protokoll som har anslagits.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Grums kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. En personuppgift kan vara ett namn, fastighetsbeteckning eller en adress. I våra protokoll finns en del personuppgifter. Därför publicerar vi inte längre protokoll på grums.se.

För att läsa ett protokoll eller andra allmänna handlingar är du välkommen att kontakta administrativa funktionen via vår växel:
0555-420 00. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är 1 november

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen 23 oktober

Plats: Lokal Bruket Bibliotekshuset kl 13:00

Sammanträdet börjar med ett Dansevent.
Därefter en presentation från kommunrehabs arbetsterapeuter om deras arbete.


Förvaltningsledningen informerar 2018
Dnr 2018-000054


Information till kommunstyrelsen 23 oktober
Dnr 2018-000606


Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 23 oktober
Dnr 2018-000607

Verksamhetsuppföljning: Utveckling- och förvaltning del 2
Dnr 2018-000005


Information från Individ- och familj - handläggning av utredningar
Dnr 2018-000682


Teckningsrätt för Grums kommuns bank- och plusgiro
Dnr 2018-000681

Studier för asylsökande/tillståndssökande
Dnr 2018-000582


Skolresultat läsår 2017/2018
Dnr 2018-000620

Hållplatsöversyn Grums tätort
Dnr 2018-000618


Kommunal samverkan i myndighetsutövning inom livsmedelsområdet
Dnr 2018-000622


Vitesföreläggande om radonmätning i bostäder
Dnr 2018-000640


Vitesföreläggande om radonmätning i bostäder
Dnr 2018-000638


Lämna ärende om radonmätning utan åtgärd
Dnr 2018-000612

Region Värmlands remiss - Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 avseende
trafikutveckling 2019-2021
Dnr 2018-000574

Försäljning av mark Nyängen
Dnr 2018-000562


Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag och motioner
Dnr 2018-000644

Delårsbokslut per den 31 augusti samt årsprognos för år 2018, Grums kommun
Dnr 2018-000657

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2018
Dnr 2018-000032

Extraärende:
Länsstyrelsens remiss om förordnande av begravningsombud
2018-000691

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-10-04

Paragrafer

77-89

Anslaget publicerades

2018-10-09

Anslaget avpubliceras

2018-10-31

Förvaringsplats protokollet

Kommunhuset, administrativa funktionen

 

Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Region Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karlstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Forshaga.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Överförmyndarnämnd gemensam
Räddningstjänsten Karlstadsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Landstinget,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Hjälpmedelsnämnden, Värmlands läns Vårdförb.
Samordningsförbundet Samspeletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Anslag/bevis gemensam nämnd

Organ

Drifts- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-21

Anslaget publicerades

2018-10-08

Anslaget avpubliceras

2018-10-29

Förvaringsplats protokollet

Karlstads kommun

 

Organ

Hjälpmedelsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-28

Anslaget publicerades

2018-10-10

Anslaget avpubliceras

2018-10-31

Förvaringsplats protokollet

Landstinget i Värmlands kansli

 

Uppdaterad: 2018-10-19

Kontakt

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Relaterad information