Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du också se vilka protokoll som har anslagits.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är 13 februari

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde är 3 mars.
Lokal Bruket i bibliotekshuset.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-01-14

Paragrafer

1-2

Datum då anslag sätts upp

2020-01-14

Datum då anslag tas ned

2020-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-01-20

Paragrafer

3-31

Datum då anslag sätts upp

2020-01-24

Datum då anslag tas ned

2020-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen

Anslag/bevis

Instans

Drift- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Paragrafer

6-8

Datum då anslag sätts upp

2020-01-28

Datum då anslag tas ned

2020-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Tage Erlandergatan 8

Karlstad


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Paragrafer

32-33

Datum då anslag sätts upp

2020-01-28

Datum då anslag tas ned

2020-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen

Anslag/bevis

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Paragrafer

1-22

Datum då anslag sätts upp

2020-01-29

Datum då anslag tas ned

2020-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Paragrafer

1

Datum då anslag sätts upp

2020-01-30

Datum då anslag tas ned

2020-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-02-06

Paragrafer

34

Datum då anslag sätts upp

2020-02-06

Datum då anslag tas ned

2020-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen

 

Anslag/bevis

Instans

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-06

Paragrafer

1-5

Datum då anslag sätts upp

2020-02-13

Datum då anslag tas ned

2020-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2020-02-13

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Navigera vidare