Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du också se vilka protokoll som har anslagits.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Grums kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. En personuppgift kan vara ett namn, fastighetsbeteckning eller en adress. I våra protokoll finns en del personuppgifter. Därför publicerar vi inte längre protokoll på grums.se.

För att läsa ett protokoll eller andra allmänna handlingar är du välkommen att kontakta administrativa funktionen via vår växel:
0555-420 00. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige 

Nästa sammanträde är 20 december

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen 11 december

Lokal bruket, bibliotekshuset kl 13:00

Handlingar finns att läsa på biblioteket.


 
Förvaltningsledningen informerar 2018
Dnr 2018-000054

Information till kommunstyrelsen 11 december
Dnr 2018-000758

Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 11 december
Dnr 2018-000757

Priser och ersättningar 2019 inom grundskola,
skolbarnomsorg och förskola
Dnr 2018-000794

Priser och ersättningar 2019 för familjekooperativet
Nallen
Dnr 2018-000792

Priser och ersättningar 2019 för Värmskogs friskola
Dnr 2018-000793

Priser och ersättningar 2019 för familjekooperativet
Skruven
Dnr 2018-000791

Priser och ersättningar 2019 för Borgviks friskola
Dnr 2018-000790

Priser och ersättningar 2019 för Kulpedagogik AB
Dnr 2018-000789

Priser och ersättningar 2019 för Solvingen förskola
Dnr 2018-000788

Priser och ersättningar 2019 för Kronobergs skola AB
Dnr 2018-000786

Priser och ersättningar 2019 för Thoren framtid
Dnr 2018-000784

Priser och ersättningar 2019 för Internationella
Engelska skolan
Dnr 2018-000787

Priser och ersättningar 2019 för Stellatus friskola
Dnr 2018-000774

Utbetalning av partistöd år 2019
Dnr 2018-000779

Drift och underhåll av bredbandsnät
Dnr 2018-000824

Heltid som norm i Grums kommun
Dnr 2018-000580

Svar på motion om ekonomiska uppföljningar till
kommunstyrelsen
Dnr 2018-000300

Medborgarförslag om vägförbättring på Lökenegatan i Grums
Dnr 2018-000557

Remiss - Förslag till bildande av Naturreservatet Ryen,
med tillhörande skötselplan
Dnr 2018-000739

Begäran om planbesked
Dnr 2018-000830

Kultur- idrotts och ungdomsledarstipendium 2018
Dnr 2018-000183

Bidrag till sociala verksamheter, föreningar för personer med funktionsnedsättning och pensionärsföreningar för år 2019
Dnr 2018-000242

Svar på motion om att ansluta Grums kommun till Fossilfritt Sverige
Dnr 2017-000708

Svar på motion om mikroplast
Dnr 2017-000707

Timplan för grundsärskolan och för elever som läser
ämnesområde (träningsskolan) läsåret 18/19
Dnr 2018-000737

Timpriser inom område gata för år 2019
Dnr 2018-000776

Indexhöjning av taxa för miljö, hälsa och livsmedel för
år 2019
Dnr 2018-000828

Taxa för VA från 1 januari 2019
Dnr 2018-000778

Taxa och föreskrifter för sophämtning, slamtömning och
latrintömning från 1 januari 2019
Dnr 2018-000777

Budgetuppföljningar samt årsprognos för Grums kommun
2018
Dnr 2018-000031

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund, revisorerna -
Utlåtande avseende delårsrapport 2018
Dnr 2018-000738

Nybyggnation på Södra skolan
Dnr 2017-000386

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS, kvartal 3
Dnr 2018-000032

Lägga ner påbörjad faderskapsutredning
Dnr 2018-000743

Lägga ner påbörjad faderskapsutredning
Dnr 2018-000744

Lägga ner påbörjad faderskapsutredning
Dnr 2018-000745

Lägga ner påbörjad faderskapsutredning
Dnr 2018-000746

Lägga ner påbörjad faderskapsutredning
Dnr 2018-000747

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Organ

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-11-19

Paragrafer

348-388

Anslaget publicerades

2018-11-20

Anslaget avpubliceras

2018-12-12

Förvaringsplats protokollet

Kommunhuset, administrativa funktionen

 

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-20

Paragrafer

238-262

Anslaget publicerades

2018-11-27

Anslaget avpubliceras

2018-12-21

Förvaringsplats protokollet

Kommunhuset, administrativa funktionen

 

Anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-29

Paragrafer

100-112

Anslaget publicerades

2018-12-05

Anslaget avpubliceras

2018-12-27

Förvaringsplats protokollet

Kommunhuset, administrativa funktionen

 

Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Region Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karlstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Forshaga.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Överförmyndarnämnd gemensam
Räddningstjänsten Karlstadsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Landstinget,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Hjälpmedelsnämnden, Värmlands läns Vårdförb.
Samordningsförbundet Samspeletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Anslag/bevis gemensam nämnd

Organ

Hjälpmedelsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-23

Anslaget publicerades

2018-11-29

Anslaget avpubliceras

2018-12-20

Förvaringsplats protokollet

Landstinget Värmland, sekretariat

 

Anslag/bevis gemensam nämnd

Organ

Karlstad-Grums Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum

2018-11-28

Anslaget publicerades

2018-11-30

Anslaget avpubliceras

2018-12-22

Förvaringsplats protokollet

Karlstads kommun

 

Anslag/bevis gemensam nämnd

Organ

Direktionen Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Sammanträdesdatum

2018-11-27

Anslaget publicerades

2018-12-03

Anslaget avpubliceras

2019-01-02

Förvaringsplats protokollet

Räddningscenter Sandbäcken

 

Anslag/bevis gemensam nämnd

Organ

Värmlands läns Vårdförbund

Sammanträdesdatum

2018-11-30

Anslaget publicerades

2018-12-04

Anslaget avpubliceras

2019-12-18

Förvaringsplats protokollet

Värmtands läns vårdförbunds hemsida

 

Anslag/bevis gemensam nämnd

Organ

Drifts- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-23

Anslaget publicerades

2018-12-12

Anslaget avpubliceras

2019-01-07

Förvaringsplats protokollet

Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, Karlstad

 

Uppdaterad: 2018-12-12

Kontakt

Ewa Lundqvist
Registrator (diariet)
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Relaterad information