Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du också se vilka protokoll som har anslagits.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Grums kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. En personuppgift kan vara ett namn, fastighetsbeteckning eller en adress. I våra protokoll finns en del personuppgifter. Därför publicerar vi inga protokoll på grums.se.

För att läsa ett protokoll eller andra allmänna handlingar är du välkommen att kontakta administrativa funktionen via vår växel:
0555-420 00. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige 

Nästa sammanträde är den 28 maj.

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde är tisdag 21 maj

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-02

Paragrafer

77-95

Anslaget publicerades

2019-04-05

Anslaget avpubliceras

2019-04-29

Förvaringsplats protokollet

Administrativa funktionen

 

Anslag/bevis samverkan

Organ

Karlstadsregionens krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum

2019-03-15

Paragrafer

1-9

Anslaget publicerades

2019-04-04

Anslaget avpubliceras

2019-04-26

Förvaringsplats protokollet

Kommunledningskontoret, Karlstads kommun

Anslag/bevis

Organ

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-04-15

Paragrafer

101-141

Anslaget publicerades

2019-04-17

Anslaget avpubliceras

2019-05- 08

Förvaringsplats protokollet

Administrativa funktionen

 

Anslag/bevis samverkan

Organ

Drifts- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Paragrafer

1-3

Anslaget publicerades

2019-04-23

Anslaget avpubliceras

2019-05- 15

Förvaringsplats protokollet

Karlstads kommun

 

Anslag/bevis samverkan

Organ

Direktionen Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Sammanträdesdatum

2019-04-12

Paragrafer

1-4

Anslaget publicerades

2019-04-23

Anslaget avpubliceras

2019-05-15

Förvaringsplats protokollet

Räddningscenter Sandbäcken

 

Anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-17

Paragrafer

21-29

Anslaget publicerades

2019-04-24

Anslaget avpubliceras

2019-05-16

Förvaringsplats protokollet

Administrativa funktionen

 

Anslag/bevis

Organ

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-17

Paragrafer

6-7

Anslaget publicerades

2019-04-24

Anslaget avpubliceras

2019-05-17

Förvaringsplats protokollet

Administrativa funktionen

 

Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Region Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karlstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Forshaga.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Överförmyndarnämnd gemensam
Räddningstjänsten Karlstadsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Region Värmland (f.d. Landstinget),länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Hjälpmedelsnämnden, Värmlands läns Vårdförb.
Samordningsförbundet Samspeletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-04-24

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:

Grums kommun
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49 christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se