Förvaltningsorganisation

I Grums kommun finns en förvaltning. Förvaltningen hanterar alla kommunens verksamheter och leds av kommunchefen.

Förvaltningen utför det som politikerna i kommunstyrelsen beslutar om. De tjänstemän som arbetar inom förvaltningen ger politikerna beslutsunderlag utifrån lagstiftningen och sin yrkeskunskap.

Förvaltningsorganisation Kommunchef Utveckling & förvaltning Socialchef, sektor socialtjänst Barn- & utbildningchef, sektor barn & utbildning Teknisk chef, samhällsbyggnad
Uppdaterad: 2019-06-13

Navigera vidare