Kommunchef

Kommunchefens uppdrag är att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiska mål och beslut.

Som kommunens ledande tjänsteman företräder kommunchefen Grums kommun inom och utom kommunen samt leder kommunens ledningsgrupp. I uppdraget ingår också att verka för en kommunal ekonomi i balans och att skapa trovärdighet inom och utanför organisationen.

Annika Lomarker

Annika Lomarker
Kommunchef
0555-421 45
annika.lomarker@grums.se

Uppdaterad: 2022-01-03