Tillväxtfunktion

Tillväxtfunktionen ansvarar för näringsliv, turism, GIS (geografiskt informationssystem), kartor och detaljplaner samt kommunens kontaktcenter och växel. Tillväxtfunktionen arbetar för att bidra till utveckling av Grums kommun.

Maria Röhr
Näringslivschef. Ingår i kommunledningsgruppen.
0555-420 54
maria.rohr@grums.se

Anna-Maria Jäger
Näringslivsutvecklare
0555-421 46
anna-maria.jager@grums.se

Stefan Vänersand
Kommunikatör
0555-420 14
stefan.vanersand@grums.se

Venka Larsson
Samhällsvägledare
0555-420 67 eller 0555-420 03
venka.larsson@grums.se

Petra Pettersson
Telefoniadministratör
0555-420 00
petra.pettersson@grums.se

Kjell Nyström
Stadsarkitekt
0555-421 38 
kjell.nystrom@grums.se

Veronica Arriaza
Verksamhetsutvecklare GIS
0555-421 26
veronica.arriaza@grums.se

Uppdaterad: 2021-04-07

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
Tillväxtfunktionen
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, entréplan

Navigera vidare