Gata

Område gata ansvarar för och sköter gång- och cykelvägar, gator, parker, vatten/avloppsanläggningar, avfall och renhållning samt vinterväghållning av enskilda vägar.

Maria Oja
Områdeschef gata
0555-421 36
maria.oja@grums.se

Uppdaterad: 2020-01-07

Kontakt

Besöksadress:
Sveagatan 79
Bibliotekshuset

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Navigera vidare