Kommunstyrelse

Mandatperiod 2019-2022. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. 

Ordförande tillika kommunalråd
Malin Hagström (S)

1:e vice ordförande
Tomas Nilsson (S)

2:e vice ordförande
Judith Kisch (M)

Ledamöterna har inte personliga ersättare.

Ledamöter

Namn


Adress

Telefon

E-post

Malin Hagström

(S)


0555-421 42

malin.hagstrom@grums.se

Tomas Nilsson

(S)


070-350 70 76

tomasigrums@telia.com

Ulrika Nilsson

(S)


070-747 19 35

ulleigrums@hotmail.com

Anders Leander

(S)


076-093 41 31

leanderanders@gmail.com

Erivan Waysi

 

(S)

 

Övre villagatan 12

664 33 Grums

072-889 52 24

 

erivanwaysigrums@gmail.com

 

Marianne Lidbäck

 

(S)

 

Strandgatan 58

664 40 Slottsbron

0555-422 01 arb

070-390 47 59

momma310@msn.com

 

Rafi Mirza

 

(S)

 

Strandgatan 51

664 40 Slottsbron


mirza.rafi86@gmail.com

 

Lars Fridén


(S)


Vallmostigen 11
664 32 Grums

070-247 62 02


lars.friden1943@gmail.com


Judith Kisch

(M)


070-817 53 87

judith.kisch@hotmail.com

Ulrika Jacobs

 

(M)

 

Ask 84

664 91 Grums

070-456 00 83

 

u.jacobs@live.se

 

Louise Jarl

 

(SD)

 

Sjöhagsvägen 13

664 95 Borgvik

070-966 65 71

 

louise.m.jarl@gmail.com

 

Solveg Svendsen

(SD)solans54@hotmail.com

Birgit Sturesson

 

(C)

 

Uddersrud Annelund

664 96 Segmon

070-234 25 82

 

birgit@agropd.se

 


Ersättare

Gun-Britt Arvholm

 

(S)

 


0555-914 41
070-549 14 41

arvholmgunbritt@gmail.com

 

Margareta Bergman


(S)

 

Åsgatan 7

664 30 Grums

076-045 37 73


bergmanmarg@gmail.com


Frank lassen


(S)


Trädgårdsgatan 29

664 34 Grums

0555-68 90 44

070-671 04 17

frank.lassen@telia.com


Camilla Nilsson


(S)


Änggatan 2

664 34 Grums

076-853 78 77


caksuoglu@hotmail.se


Therese Bood


(S)

Tegelgatan 3
664 31 Grums

076-823 14 90


tessan75a@hotmail.com


Helén Bäckvall

(S)

Orrkullegatan 11 A
664 31 Grums

073-991 53 70

hossa70@hotmail.com

Leif Haraldsson

(S)


076-107 18 46

leif.haraldsson@byggnads.se

Ken Rosén


(V)


Lökenegatan 7

664 34 Grums

073-268 66 55


1kenrosen@gmail.comPer Fransson

(M)


070-546 42 36

per.fransson@spoffice.se

Alex Jacobs

(M)

Anjalagatan 23

664 34 Grums

076-628 99 60

alex.jacobs@live.se


Bo Johansson


(C)


Långsta Där Nole

664 91 Grums

0555-210 19

070-644 34 22

bodarnole@gmail.com


Ulf Björk


(-)


Flokerud Hagen 24

664 91 Grums

070-512 35 50


hagensmek.ulf@outlook.com


Jan-Olov Carlsson Skarp

(SD)jan.olov.carlsson.skarp@sd.se


Uppdaterad: 2022-09-13