Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Kvalitet & undersökning

Kommunen lämnar regelbundet uppgifter om våra verksamheter till Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån med flera.

Du kan själv gå in i databasen Kolada och se hur vi ligger till på olika områden. Skolverket har också en egen databas som heter Jämförelsetal. 2015 deltog Grums i SCB:s medborgarundersökning.

I kommun- och landstingsdatabasen kan du följa kommunens verksamheter från år till år. Det kallas ibland för kvalitetsredovisning. Du hittar nyckeltal för:

  • Befolkning
  • Ekonomi
  • Personal
  • Hälso- och sjukvård
  • Individ- och familjeomsorg
  • Infrastruktur mm
  • Kultur och fritid
  • Omsorg om äldre- och funktionshindrade
  • Regional utveckling
  • Barn och utbildning

Vi visar ett stort urval av nyckeltal som öppna data här på hemsidan. För att söka direkt i Kolada:

Klicka på länken till Kolada, på sidan som öppnas tar du under Välj fokus: Grums och klickar sedan på Färdiga presentationer. Då får du fram en lång lista med öppna jämförelser inom olika verksamheter och nyckeltal för ekonomi, service och personal.

Kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets Jämförelsetallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SCB:s medborgarundersökning våren 2015

Våren 2015 deltog Grums kommun för första gången i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Den kommer att användas i utveckling av verksamheterna och som underlag att jämföra kommande undersökningar mot. Läs rapporten här:

Rapport medborgarundersökning 2015PDF

Rapportbilaga
PDF

Uppdaterad: 2018-05-18