Bokslut och uppföljning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast den 15 april lämna över årsredovisning för föregående kalenderår till fullmäktige och revisorer.

Årsredovisningen innehåller:

  • information om kommunens ekonomi för det senaste året
  • en förvaltningsberättelse som beskriver utvecklingen av kommunens ekonomi och verksamhet
  • redovisning av ekonomin för varje verksamhet samt för utveckling och förvaltning

Årsredovisning år 2019 i sin helhet

Årsredovisning för våra olika verksamheter år 2019

För dig som vill läsa om en verksamhet direkt:

Här hittar du de senaste årens årsredovisningar

I början av varje årsredovisning finns en kort sammanfattning.

Uppdaterad: 2020-04-24

Navigera vidare