Bokslut och uppföljning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast den 15 april lämna över årsredovisning för föregående kalenderår till fullmäktige och revisorer.

Årsredovisningen innehåller:

  • information om kommunens ekonomi för det senaste året
  • en förvaltningsberättelse som beskriver utvecklingen av kommunens ekonomi och verksamhet
  • redovisning av ekonomin för varje verksamhet samt för utveckling och förvaltning

Årsredovisning år 2019 i sin helhet

Årsredovisning 2019PDF (pdf, 28.3 MB)

Årsredovisning för våra olika verksamheter år 2019

För dig som vill läsa om en verksamhet direkt:

Här hittar du de senaste årens årsredovisningar

I början av varje årsredovisning finns en kort sammanfattning.

Årsredovisning 2018PDF (pdf, 2.4 MB)

Årsredovisning 2017PDF (pdf, 4.2 MB)

Årsredovisning 2016PDF (pdf, 6.5 MB)

Årsredovisning 2015PDF (pdf, 3.7 MB)

Årsredovisning 2014PDF (pdf, 7.8 MB)

Årsredovisning 2013PDF (pdf, 2.5 MB)

Årsredovisning 2012PDF (pdf, 5.1 MB)

Uppdaterad: 2021-01-25

Navigera vidare