Bokslut och uppföljning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast den 15 april lämna över årsredovisning för föregående kalenderår till fullmäktige och revisorer.

Årsredovisningen innehåller:

  • information om kommunens ekonomi för det senaste året
  • en förvaltningsberättelse som beskriver utvecklingen av kommunens ekonomi och verksamhet
  • redovisning av ekonomin för varje verksamhet samt för utveckling och förvaltning

Årsredovisning år 2020 i sin helhet

Årsredovisning 2020 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.6 MB)

Årsredovisning för våra olika verksamheter år 2020

För dig som vill läsa om en verksamhet direkt:

Här hittar du de senaste årens årsredovisningar

I början av varje årsredovisning finns en kort sammanfattning.

Årsredovisning 2019 Pdf, 28.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 28.3 MB)

Årsredovisning 2018 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)

Årsredovisning 2017 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.2 MB)

Årsredovisning 2016 Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.5 MB)

Årsredovisning 2015 Pdf, 3.7 MB. (Pdf, 3.7 MB)

Årsredovisning 2014 Pdf, 7.8 MB. (Pdf, 7.8 MB)

Årsredovisning 2013 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB)

Årsredovisning 2012 Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.1 MB)

Uppdaterad: 2021-04-27

Navigera vidare