Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

FAQ - Vanliga frågor

Här har vi samlat och besvarat de vanligaste frågorna som ställs om kommunen och de olika verksamheterna.

Var ligger kommunhuset?

Kommunhuset ligger i centrala Grums tätort på besöksadressen Sveagatan 77. Postadressen är bara Grums kommun, 664 80 Grums.

Var ligger biblioteket?

Grums bibliotek ligger på Sveagatan 79 i centrala Grums, intill kommunhuset.

Hur många invånare bor i kommunen?

Grums kommun har cirka 9 000 invånare.

Gatubelysningen är trasig. Vem vänder jag mig till?

Du kan skicka en felanmälan till kommunen.

Hur fungerar halkbekämpning i kommunen?

För att underlätta halkbekämpning har vi lagt ut sand på olika platser i Grums kommun. Sanden är blandad med salt. Läs mer här: vinterväghållning

Vad gör jag om kommunen plogat upp vallar så att det är svårt att ta sig fram i samhället?

Vid snöfall börjar kommunen med att ploga bussgator, gång- och cykelbanor samt skolvägar. Därav kan det till att börja med bli en del plogvallar i samhället som vi tar hand om så snart som möjligt. När vägen sedan blir spårig och ojämn isrivs/hyvlas den och då tas även infarter med.

För att underlätta snöröjningen i kommunen ber vi om förståelse och hjälp från övriga trafikanter.

Vem kontaktar man vid strömavbrott?

I Grums kommun är det Fortum som äger elnätet. På fortum.selänk till annan webbplats hittar du information om eventuella strömavbrott och kontaktuppgifter med mera.

När får man elda utomhus?

Det är alltid förbjudet att elda annat än ris och mindre trädgårdsavfall, oavsett plats. För all eldning utomhus gäller att det inte får störa andra i omgivningen eller vara risk för spridning.

Länsstyrelsen utfärdar ibland eldningsförbud i vissa områden. Om du ska elda i större omfattning ska du anmäla det till räddningstjänsten.

Finns det lediga lägenheter?

För information om lediga hyreslägenheter får du kontakta Grums Hyresbostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller någon av de privata hyresvärdar som listas här.

Hur hög är skatten?

Kommunalskatten i Grums kommun 2017 är 33,70 varav 22,50 går till kommunen.

Vad kostar parkeringen?

Det tas inte ut någon parkeringsavgift vid parkering i Grums kommun. Däremot kan du få parkeringsböter om du felparkerar och inte följer eventuella parkeringsregler.

VA-frågor
Det finns en egen FAQ-sida för Vanliga frågor om VA

Uppdaterad: 2018-12-20