Integrationsprojekt

Här finner du projekt inom integrationsområdet som Grums kommun driver just nu.

Värmland Tillsammans, ett ESF-projekt

Projektet vänder sig till utrikesfödda kvinnor och män från 16 till 64 år som står långt från arbetsmarknaden/studier.

De flesta deltagarna kommer att remitteras från Individ- och familjeomsorgen. Även andra personer som inte har någon kontakt med myndigheter men är i stort behov av stöd för att närma sig studier/arbete kan delta i projektet.

Tillsammans med deltagaren planeras olika insatser/aktiviteter som gör att deltagaren i sin takt, närmar sig studier/arbete.

Insatser och aktiviter görs i samverkan med Grums kommun men också med Region Värmland, Arbetsförmedlingen samt andra intressenter. I projektet ingår tio värmländska kommuner som har ett övergripande stöd från Karlstads ESF-projektkontor.

Projektägare - Arbetsmarknadsenheten

Ingrid Veileby
Projektledare
072-203 19 17
ingrid.veileby@grums.se

Värmland tillsammans - en del av Värmlands projektparaplylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värmlands Nya, ett ESF-projekt

Utrikesfödda unga utan gymnasieexamen är den grupp i samhället som står i särklass längst från arbetsmarknaden. Grums kommun och de övriga kommunerna i Värmland har tagit emot ett stort antal nyanlända ungdomar i skolåldern de senaste åren.

Projektet Värmlands Nya utgör tillsammans med pågående projekt Värmland Tillsammans och Värmlands Unga en del i en långsiktig strategi för ett länsgemensamt utvecklingsarbete i syfte att minska utanförskapet bland unga i Värmland samt att öka övergångarna till arbete.

Syftet är att få ökad kunskap, samverkan och samsyn gällande:

  • övergångar
  • arbetsmarknadskunskap och interkultur
  • hälsofrämjande arbete

Målgruppen är personal som möter och arbetar i verksamheter för unga nyanlända.

Projektägare - Barn och utbildning

Elin Poignant
Biträdande rektor/utvecklingsledare
0555-421 81
elin.poignant@grums.se

Värmlands Nyalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-02-25

Navigera vidare