TIA-projektet - avslutat 2019

Väntan på Migrationsverkets beslut kan vara lång och svår. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla aktiviteter för alla de som bor på ett asylboende - Tidiga insatser för asylsökande (TIA).

Projektets syfte

Genom sociala aktiviteter som att träna svenska, och att få praktisk information om hur det är att leva i Sverige, får asylsökande en bra start i Sverige.
Syftet med TIA-projektet är att motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd, i enlighet med förordning och statsbidrag till verksamheter för asylsökande.

Områden som ingick i projektet

  • arbetsliv - att söka arbete, utbildningar för vuxna, arbetsmarknaden i Sverige, att starta eget företag
  • föräldrastöd - att bilda familj i Sverige, att ta hand om barn, barnomsorg, grundskola, skola, ekonomiskt stöd till familjer
  • boende - information kring bostadsfrågor, att söka hyreslägenhet, rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, att hantera din ekonomi
  • hälsa - vad är hälsa?, hälso- och sjukvården i Sverige, simundervisning, motion och träning, bra matvanor, stress och sömnproblem
  • demokrati - vad är demokrati, det demokratiska systemet i Sverige, politiska partier, det svenska valsystemet
  • språk

Länsstyrelsen i Värmland

På länstyrelsens webbplats kan du läsa mer om finansiering av integrationsprojektet.
Länsstyrelsen i Värmland - integrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-10-23

Navigera vidare