Öppna data

Öppna data är digital information som är fri för alla att använda vidare. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i vår kommun kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Nyckeltal

Här har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om Grums kommun i kommun- och regiondatabasen Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

 
Uppdaterad: 2023-04-05