Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Politik & demokrati                            

Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Det är fullmäktige som ytterst fattar beslut i ärenden av större vikt. Ledamöterna i fullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod gäller fram till den 15 oktober 2022.

Kommunstyrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. De leder och samordnar kommunens verksamhet. De har också ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Nuvarande mandatperiod gäller fram till den 31 december 2022.

Uppdaterad: 2019-01-23