God man, förvaltare och förmyndare

En person som har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande kan, om det är nödvändigt, få god man, förvaltare eller förmyndare utsedd åt sig.

Det är överförmyndarverksamhetens uppgift att förmedla ett sådant stöd i form av god man eller förvaltare. Att vara god man, förvaltare eller förmyndare innebär att man exempelvis bistår personen (även kallad huvudman) i frågor rörande egendom, betala räkningar eller kontakt med myndighet. Grums kommun delar överförmyndarnämnd med Forshaga, Hagfors, Kil och Munkfors kommun.

Mer information och kontaktuppgifter finns på Forshagas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om överförmyndarnämnden

Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. Här kan du läsa om hur du kan hjälpa ett barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2019-07-04

Kontakt

Besöksadress: Storgatan 52, kommunhuset i Forshaga 

Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga

Tel: 054-17 20 00

E-post: ofn@forshaga.se

Telefon- och besökstider: 
Måndag-onsdag klockan 10-12, torsdag klockan 13-15

Navigera vidare