För dig som är förtroendevald

Här finns information och stöd som riktar sig till förtroendevalda i Grums kommun.

Arvode

Som förtroendevald har du rätt till den ledighet från din anställning som krävs för att kunna fullgöra ditt uppdrag. Du har också rätt att få ersättning för den tid du är på kommunala sammanträden.

Reglemente för ersättning till förtroendevalda reglerar alla typer av arvoden och ersättningar som du kan få.

Reglemente för ersättning till förtroendevalda

E-tjänst för att söka ersättning

E-tjänst eller blankett för att söka ersättning hittar du via länken nedan (Kommun & politik > För förtroendevalda)

Arvode till förtroendevald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar i LexMeeting

Alla handlingar och kallelser till möten läggs ut till läsplattorna i appen LexMeeting en vecka före sammanträdet. Har du frågor om handlingarna eller märker att något saknas, kontakta sekreteraren i god tid innan mötet. Om du behöver hjälp med appen LexMeeting kontaktar du administrativa funktionen.

Anslagstavla

Handbok för dig som är förtroendevald

Den här handboken är till dig som är förtroendevald i Grums kommun
och har ett uppdrag i utskott, nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige.
Den ger dig en grundläggande introduktion om de lagar och regler som styr den kommunala verksamheten, om kommunens organisation och om de olika begrepp som förekommer när du sitter i ett beslutande organ.

Handboken behandlar även praktiska frågor som du som förtroendevald behöver känna till för att du ska kunna utföra ditt uppdrag på ett
så ändamålsenligt sätt som möjligt.

Handbok förtroendevalda 2022-2026 Pdf, 1015.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du få mer kunskap om kommunens organisation, ansvarsområden
och verksamheter, finns det att läsa på:

Kommunens organisation

Så styrs kommunen

Förvaltningsorganisation

Uppdaterad: 2023-03-31