Vision

”Med en skola i framkant, framgångsrika företagare och nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden” är Grums kommuns vision.

Kommunfullmäktige i Grums kommun har antagit visionen ”Med en skola i framkant, framgångsrika företagare och nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden”. Vidare tillsatte kommunfullmäktige en beredning bestående av politiker från samtliga partier för att få in synpunkter från kommuninvånarna om hur vi ska konkretisera visionen för att göra den verklig.
Inkomna synpunkter

Uppdaterad: 2019-06-11

Navigera vidare