Inkomna synpunkter

Nedan redovisas de synpunkter som kommit in till kommunen, angående hur vi ska arbeta vidare med vår vision.

  • Vad är en skola i framkant för dig?
  • Vad är viktigt för dig när det gäller skolan, företagandet och nya bostäder?
  • Hur ser ditt Grums ut i framtiden?
  • Vad är ett bra boende i Grums?

Jättestenskolans elevråd

”Att man är trevlig mot varandra i skolan”
”Chans till bra studier och inte känna oro för att någon ska bli retad för att man inte är lika duktig”
”Maten är viktig – matrådet letar goda vegetariska recept som fungerar. Motståndet mot vegetariskt är stort, mest mot halvfabrikat”
”Mer kollektivtrafik i hela kommunen”
”Kunna bo någon annanstans än i centrum”
”Ett liv utanför tätorten, att vi skapar service och förutsättningar för att bo och trivas på landet”
”Skapa livskvalitet!”
”Det är oroligt i Grums och mycket droger, en polisstation skulle finnas”

PRO

”Likvärdig skola”
”Eleverna måste lyssna på lärarna”
”Mobbningsfri, trygg skola”
”Utveckla Nyängen”
”Uppmuntra till nyttjande av lokala butiker och företagare”
”Varierande boendeformer”
”Aktiviteter för alla åldrar”
”Alternativt boende om man vill sälja sitt hus”

Via formuläret på hemsidan, talongen i Vårt Grums och GV-nytt har många synpunkter kommit in från invånarna:

”Alla barn är lika mycket värda, rättvis skola”
”Elever som klarar målen och blir godkända”
”Elever, barn och personal mår bra”
”Öppen attityd för olikheter i samhället”
”Bra samarbete mellan kommunen och företagare”
”Nya billiga bostäder i olika lägen och standard”
”Ett mer levande centrum”
”Fler mötesplatser”
”Centrum vid vattnet – café med gästhamn”
”Boende som lockar ungdomar att vilja stanna och bo i Grums”
”Ett Folkets Hus som är fräscht”

Företagare

Följande frågor har lämnats ut till företagarna:

Vad är en skola i framkant för dig?
"Engagerade och kompetenta lärare. Tydliga regler för både lärare och elever."
"En trygg miljö för barnen."
"Ordning och reda."
"Där elever känner trygghet och lugn, samt möjlighet att utvecklas."
"Stolta elever."

Vad är en framgångsrik företagare i Grums kommun?
"En företagare som uppnår sina mål och ger bra lönsamhet."
"En som skapar bra relationer och får nöjda kunder och medarbetare."
"Som bryr sig om sina anställda."
"En framgångsrik företagare ser naturligtvis till att företaget växer och är lönsamt, det görs oftast genom att se till att personalen trivs, att arbetsmiljön är bra så att frånvaron är minimal."
Flera svar visar att företagare i Grums kommun ser sig som framgångsrika.

På vilket sätt kan bostadssituationen i kommunen påverka dig/ditt företag?
"Om det är svårt att få bostäder så är det svårt att rekrytera personal."
"Både kundunderlag samt urval av personal påverkas."
"Fler bostäder = fler invånare Positivt."
"Fräscha lägenheter gör Grums attraktivt att bo i vilket gör att folk vill flytta hit vilket ökar chanserna för företagen att överleva."
"Om det finns attraktiva bostäder lockar det naturligtvis hit personer med utbildning och kunskap som kan bli presumtiva anställda."

Uppdaterad: 2018-12-07

Navigera vidare