Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Synpunkter & klagomål

Vi tycker om att ha engagerade invånare i Grums kommun. Här finns information om hur du kan lämna synpunkter och klagomål. Du kanske inte alltid kan få det svar som du önskar just då, men vi gör vårt bästa för att utveckla kommunen för alla invånares bästa.

Kommunens ansvar

Innan du kontaktar oss kan det vara bra med en påminnelse om vad som Grums kommun ansvarar för. Vi kan oftast tala om vilken annan myndighet eller liknande du kan vända dig till om det inte gäller oss. Läs mer på sidan:
Kommunens ansvarsområden (intern länk)

Olika kontaktvägar

Det finns flera kontaktformulär (interna länkar) på grums.se som du kan använda:

Du kan skicka e-post till funktionsbrevlådan:
kommunstyrelse@grums.se

Det du skickar in till Grums kommun blir en allmän handling. Det gäller också de eventuella personuppgifter du lämnar. En allmän handling kan alltid läsas av andra om innehållet inte sekretesskyddas. Vad som sekretesskyddas bestäms genom Offentlighets- och sekretesslagen.

Vill du prata med någon i telefon eller boka möte? Då kan du kontakta kundtjänst på telefon 0555-420 67 eller söka rätt person via vår växel 0555-420 00.

Du kan också besöka kundtjänst i kommunhuset och be personalen där förmedla dina synpunkter och klagomål vidare.

Uppdaterad: 2018-05-18