Val 11 september 2022

Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati. Den 11 september har du, som har rösträtt, möjlighet att säga din mening och samtidigt påverka valresultatet i riksdagen, regionen och i Grums kommun.

Flaggor Grums kommun

Foto: Grums kommun

Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val.

Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Röstkort

Röstkort skickas ut 18 dagar före valdagen till alla som har rösträtt.
På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör samt till vilken vallokal du ska gå. Vallokalens namn, adress och öppettider står också på röstkortet.

Du kan välja att rösta på två sätt – förtidsröstning eller på valdagen den 11 september.

Förtidsrösta

Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. För att förtidsrösta ska du ha med dig både id-handling och röstkort. Saknar du id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa sin id-handling.

Under perioden 24 augusti till 11 september kan du förtidsrösta i bibliotekshuset Grums, lokal Masugnen. Entrén sker via ingången till biblioteket och skyltar finns. Biblioteket ligger i anslutning till kommunhuset. Öppettider för förtidsröstningen kommer att vara vardagar klockan 10-18 samt helger klockan 10-13.

Rösta i vallokal på valdagen

Du går och röstar i den vallokal som står på ditt röstkort.

Samtliga åtta vallokaler i kommunen kommer att vara öppna klockan 8.00-20.00 på valdagen den 11 september. Ta med ditt röstkort och id-handling.

Glöm inte att ta med ditt röstkort och id-handling när du ska rösta! Gäller både vid förtidsröstning och på valdagen.

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som röstar i ditt ställe, om du inte kan ta dig till vallokalen alls.

Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder inte själv kan ta dig till din vallokal. Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren tar med rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du behöver särskilt material för att kunna budrösta. Det kan hämtas på alla ställen där du kan rösta, beställas från Valmyndigheten eller hämtas hos kommunen.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Kontakta administrativ chef Lina Bryske Morin för att beställa röstmottagare.

Ytterligare information om valet

På Valmyndighetens webbplats finns mer information om valet. Där finns också information på flera olika språk, lättläst svenska och informationsfilmer på teckenspråk.

val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Other languages

Here you will find general information about how to vote in the elections to the Swedish Riksdag and to the municipal- and county councils. Read more at Valmyndighetens webpage:

val.se - Other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-05-12

Kontakt

Lina Bryske Morin
Administrativ chef
0555-421 19
lina.bryske@grums.se