Vår organisation

En kommun är en politisk organisation som består av valda politiker och en förvaltningsorganisation som består av anställda medarbetare.

Politikerna bestämmer huvuddragen för verksamheten och hur pengarna ska fördelas. De anställda i förvaltningarna verkställer besluten som politikerna har fattat och ser till att den dagliga verksamheten fungerar.

Uppdaterad: 2019-09-25

Navigera vidare