Tillväxtfunktion

Tillväxtfunktionen ansvarar för näringsliv, turism, strategiska integration- och miljöfrågor samt kommunens kundtjänst och växel. Tillväxtfunktionen arbetar för att bidra till utveckling av Grums kommun.

Maria Röhr
Näringslivschef. Ingår i kommunledningsgruppen.
0555-420 54
maria.rohr@grums.se

Anna-Maria Jäger
Näringslivsutvecklare
0555-421 46
anna-maria.jager@grums.se

Natalie Broqvist
Miljösamordnare
0555-421 66
natalie.broqvist@grums.se

Stefan Vänersand
Kommunikatör
0555-420 14
stefan.vanersand@grums.se

Venka Larsson
Samhällsvägledare
0555-420 67 eller 0555-420 03
venka.larsson@grums.se

Petra Pettersson
Telefoniadministratör
0555-420 00
petra.pettersson@grums.se

Uppdaterad: 2020-01-13

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
Tillväxtfunktionen
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, entréplan

Navigera vidare