Plan och GIS

Plan och GIS (Geografiskt informationssystem) ansvarar bland annat för kommunens primärkarta, interaktiva kartor och detaljplaner.

Veronica Arriaza
Verksamhetsutvecklare
0555-421 26
veronica.arriaza@grums.se

Planverksamheten

Kjell Nyström
Stadsarkitekt
0555-421 38 
kjell.nystrom@grums.se

Hans Schönning
Planingenjör
0555-421 35
hans.schonning@grums.se

Uppdaterad: 2020-01-07

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, entréplan

Navigera vidare