Näringsliv & jobb

I Grums kommun finns ett mångsidigt näringsliv med cirka 590 företag. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra företagsklimatet och att föra en nära dialog med de lokala företagen. 

Näringslivet i Grums kommun - OKQ8

Foto: Øyvind Lund

Arbetar för ett breddat näringsliv

På Grums kommun arbetar vi aktivt för att ha en nära dialog med företagarna. Gemensamt arbetar vi med vårt näringslivsråd, vår aktivitetsgrupp samt företagsnätverket Grumsföretagarna och affärsnätverket Julianorna. Vi arrangerar gemensamma aktiviteter  som frukostmöten, lunchmöten och walk and talk. Tillväxtfunktionen sammankallar också till turismgruppsmöten varje vår och höst.

Kommunen samarbetar även med bland annat Almi, handelskammaren och arbetsförmedlingen gällande näringslivsfrågor.

Grums kommun ingår i Karlstad Business Region och arbetar för ökad tillväxt i Karlstadsregionen tillsammans med Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga.

Grums kommun ingår också i ett samarbete med Karlstadsregionen gällande turismfrågor.

Uppdaterad: 2020-11-30

Kontakt

Maria Röhr

Maria Röhr
Näringslivschef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se

Anna-Maria Jäger

Anna-Maria Jäger
Näringslivsutvecklare
0555-421 46
anna-maria.jager@grums.se

Tillväxtfunktionen

Skicka oss dina synpunkter, frågor och klagomål via formuläret

Navigera vidare