Arbetsmarknadsinsatser

Vi erbjuder olika typer av insatser som syftar till att främja individens väg mot arbete eller studier. Grums kommun deltar även i flera olika arbetsmarknadsprojekt som du kan läsa mer om här nedan.

Två kvinnor går framför Grums badhus

Foto: Øyvind Lund

Arbetsmarknadsenheten

I Grums kommun är det vår arbetsmarknadsenhet AME som driver arbetet med att främja individens väg mot arbete eller studier.

Arbetsmarknadsenheten

Exempel på insatser:

  • gruppaktiviteter
  • arbetsprövning i syfte att kartlägga aktivitetsförmåga och arbetsutbud
  • olika typer av praktik (t.ex. yrkespraktik och språkpraktik)
  • subventionerade anställningsformer i samarbete med arbetsförmedlingen.

Projekt

Värmlands arbetskraft är ett ESF-projekt, där fem av länets kommuner vill bygga vidare på framgångsfaktorer och arbetssätt som har arbetats fram i ESF-finansierade projektet Värmlands Framtid.

Värmlands arbetskraft

Värmland tillsammans är ett ESF-projekt för att få ut nyänlanda på arbetsmarknaden när etableringen är slut. På ESF-rådets (Europeiska socialfonden) webbplats kan du läsa mer om projektet:

Värmland tillsammans

TRIS Hammarö Grums är en samverkansstruktur och organisation för rehabiliteringsverksamhet mellan Region Värmland, försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt kommunerna Hammarö och Grums. På Samspelets webbplats kan du läsa mer om projektet:

TRIS Hammarö Grums Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2021-07-13

Navigera vidare