Feriepraktik sommaren 2020

Feriepraktik - vårt alternativ till sommarjobb för ungdomar är högst 6 timmar per dag under två veckor på sommarlovet. I år får ungdomar födda -03 och -04 ansöka om feriepraktik. Du kan ansöka genom att använda vår e-tjänst.

Foto: Øyvind Lund

Vad händer nu?

Handläggning pågår och vi återkommer via brev. Handläggningen har tagit längre tid än väntat med vi jobbar på och kommer att göra ett utskick så snart vi kan. Vi kommer dock inte att skicka ut breven innan 1 maj som är det datum vi tidigare gått ut med. Vid frågor vänligen kontakta:

Erik Helgesson-Åhs 072-143 95 30
eller feriepraktik@grums.se

Vem kan ansöka?

  • du som är född 2003 eller 2004 och inte har fått annat sommarjobb.
  • du som är folkbokförd i Grums kommun. 
  • Grums kommun erbjuder plats till alla som uppfyller kriterierna.

Ansökningstiden var 15 februari till och med 20 mars.

Tidsperiod

Feriepraktiken sker i fasta tvåveckorsperioder under veckorna 25‑32.

Du som jobbar vecka 26 är ledig på midsommarafton. Den dagen utgår ingen betalning. Vill du arbeta igen den förlorade dagen så ta kontakt med din handledare på arbetsplatsen.

Ersättning

76 kr/timme inklusive semesterersättning.

När betalas ersättningen ut?

Ersättningen betalas ut den 27:e varje månad (om den 27:e infaller på en helgdag betalas lönen ut fredagen innan). Tidsrapporten bör lämnas in så fort som möjligt efter avslut. För att kunna få utbetalning samma månad måste tidsrapporten vara inlämnad senast den 10:e samma månad. Tidsrapporten kan ej lämnas in i förväg; tar din anställning slut efter den 10:e får du din utbetalning månaden efter. Tidsrapporten ska vara underskriven av handledare.

Tidrapporten ska skickas till:
Grums kommun
664 80 Grums
Märk kuvertet med ”Feriepraktik”

Anmälan av löntagaruppgifter

För att få lönen utbetald till konto måste du anmäla ditt konto på Nordeas webbplats, för detta krävs bank-id:

Nordea.se - Anmäl kontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte har bank-id (mobilt) ska du använda blanketten ”Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter”. Om du inte fyller i blanketten eller anmäler konto på Nordeas webbplats med bank-id (mobilt) får du hem en utbetalningsavi istället.

Om du väljer att anmäla konto på Nordeas webbplats kan du bortse från blanketten som medföljer i brevet angående vilken plats du har blivit tilldelad. Vid användning av blanketten måste den vara tillhandahållen av Nordea 10 dagar innan utbetalning.

Originalet lämnas in på närmaste Nordeakontor för vidarebefordran, eller skickas till:
Nordea, Löneservice, P1306
105 71 Stockholm

Måste jag betala skatt?

Om du kommer att tjäna mindre än 20 008 kronor under år 2020 behöver du inte betala skatt, under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året.

För att det inte ska dras skatt behöver du fylla i ett intyg som finns på: Skatteverket.se - Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ifylld blankett ska skickas till:
Grums kommun
HR-funktionen
664 80 Grums

Uppdaterad: 2020-06-23

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta arbetsmarknadsenheten:
feriepraktik@grums.se

Erik Helgesson-Åhs
Administrativ assistent
072-143 95 30
erik.helgessonahs@grums.se

Navigera vidare