Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Porten

Ett projekt som ska möjliggöra rekrytering av människor med någon form av funktionsvariation.

Vad är Porten?
Porten är ett treårigt projekt inom samordningsförbundet Samspelet där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland och Karlstads, Grums, Hammarö och Kristinehamns kommuner är samverkande parter.

Projektet syftar till att vara ett fördjupat stöd för arbetsgivare som är villiga att rekrytera människor med någon form av funktionsvariation.
Vår strävan är att skapa förutsättningar för dessa kvinnor och män att bryta utanförskap och bidragsberoende då vi är övertygade om att alla besitter kunskaper och kompetenser som behövs i samhället och att alla kan delta i arbetslivet bara de får rätt stöd.

Målet är att genom ökat samarbete med arbetsgivare möjliggöra för kvinnor och män med olika behov att få en socialt hållbar framtid med egen försörjning.

Här kan du läsa mer:

Information projekt PortenPDF

 

Uppdaterad: 2017-09-07