Inköp & upphandling

Upphandlingsfunktionen bistår vid inköp och upphandling. Tillvägagångssättet regleras genom Lagen om offentlig upphandling.

Upphandlingsfunktionen

Upphandlingsfunktionen ansvarar för samordning av kommungemensamma ramavtal samt upphandlingar som genomförs över gränsvärdet för direktupphandlingar.

Vill du bli leverantör till Grums kommun måste du delta i offentlig upphandling. På dessa sidor finner du därför kortfattad information om Lag om offentlig upphandling, regelverk och tillvägagångssätt vid offentliga upphandlingar samt kommunens upphandlingar.

Ska följa lagen (LOU)
När kommunen ska köpa varor eller tjänster regleras detta genom Lag om offentlig upphandling,  (LOU) 2016:1145. Upphandling ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden och på ett affärsmässigt sätt.

För mer information kring LOU och övriga upphandlingslagar, se sidan:
LOU & regler

Gäller upphandlingen varor eller tjänster som kommunen upprepade gånger efterfrågar, resulterar upphandlingen vanligtvis i ett ramavtal för utvalda artiklar, artikelgrupper eller tjänster. Därefter gör kommunen löpande avrop med detta ramavtal som grund. Är det mer verksamhetsspecifika varor och tjänster som efterfrågas, tecknas vanligast ett varu- eller tjänsteavtal.

Kontaktperson
För frågor om Grums kommuns avtal och offentlig upphandling, kontakta Gun-Britt Nilsson, telefon 0555-421 33 alternativt e-post gun-britt.nilsson@grums.se

Kommunens upphandlingar publiceras på www.e-avrop.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Att hämta upphandlingar och lämna anbud på e-avrop är kostnadsfritt för anbudsgivare.

Det går också att bevaka offentliga upphandlingar genom exempelvis www.e-avrop.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  eller andra portaler.

Uppdaterad: 2020-09-07

Kontakt

Upphandlare
Gun-Britt Nilsson
0555-421 33
gun-britt.nilsson@grums.se

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 79

Navigera vidare