LOU & regler

Här beskrivs, i korta drag, några av de riktlinjer och delar av LOU (Lagen om offentlig upphandling) som har stor betydelse i samband med upphandlingar.

Kommunen är skyldig att tillämpa Lag om offentlig upphandling (LOU) vid inköp av varor och tjänster samt byggentreprenader. Till höger finns en länk till aktuell lag i fulltext och länk till Konkurrensverket som är kommunernas tillsynsmyndighet vid offentlig upphandling. Med det menas att det är Konkurrensverket som kontrollerar att offentliga myndigheter följer de lagar och regler som finns vid upphandlingar. Mer information om Konkurrensverket och deras uppdrag finns på www.kkv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav som ska ställas

I samband med en upphandling kallas kommunen för "en upphandlande myndighet". Den upphandlande myndigheten har ansvaret för att kraven på leverantörerna, produkten alternativt tjänsten är:

  • relevanta
  • rimliga
  • proportionella
  • icke-diskriminerande
  • objektiva
  • mätbara
  • tydliga och förutsebara i förhållande till det som ska upphandlas.

Med det menas bland annat att kraven ska vara rimliga, att alla leverantörer ska behandlas lika och ska få samma information vid en upphandling samt att kraven som ställs inte får begränsa konkurrensen på något sätt.

Annonseringskyldigheter

Eftersom det är fri rörlighet av varor och tjänster inom EU ska upphandlingar av stort ekonomiskt värde annonseras och konkurrensutsättas i Europa, så att även leverantörer i andra länder kan vara med och lämna anbud. För närvarande är detta värde 221 000 euro eller 2 096 0971 sek för varor och tjänster och för byggentreprenader 5 548 000 euro eller 52 620 561  sek. Upphandlingar mellan 586 907 sek  och 2 096 0971 sek behöver endast annonseras i en nationell databas. Grums kommun använder sig av e-avrop för denna tjänst.

För mer information se Så fungerar offentlig upphandling.

Uppdaterad: 2020-01-20

Externa länkar:

Konkurrensverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allego.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress:
Grums kommun  
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 79

Gun-Britt Nilsson
Upphandlare
0555-421 33
gun-britt.nilsson@grums.se

Navigera vidare