Integration

Grums kommuns verksamheter ska främja integration och mångfald i samhället. Vårt mål är att alla ska känna sig delaktiga i samhället och vilja stanna kvar i vår kommun.

Flicka blåser såpbubblor

Foto: Øyvind Lund

Grums kommuns vision ”Genom en skola i framkant, framgångsrika företagare och nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden”, förutsätter bland annat en öppenhet mot världen och människor från andra kulturer.

Händelser i omvärlden, som tidigare endast påverkade kommunen indirekt, blir i den globaliserade världen direkt en del av vardagen. Både kommunen som plats och kommunen som organisation påverkas.

Vårt mål är att alla ska känna sig som en del av samhället och vilja stanna kvar i vår kommun. Därför vill vi skapa förutsättningar för att nyanlända snabbt ska lära sig svenska och kunna arbeta eller studera.

Vi har tagit fram en informationsbroschyr om Grums kommun. Den finns översatt till sju olika språk. 

Uppdaterad: 2020-01-07

Se även

För information om det svenska samhället kan du även besöka www.informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är en webbplats för nyanlända. Där finns informationen på olika språk.
Info-broschyr på olika språk

Navigera vidare