Besök Grums kommuns sida på Facebook

Integrationsdag

Grums kommun anordnar årligen en integrationsdag på Gruvan i Grums. Integrationsdagen är en dag för nyanlända och ensamkommande barn i Grums kommun.

Effektivt sätt att nå ut med information

Integrationsdagen är ett av många sätt att effektivt nå ut med information till nyanlända. Under dagen får deltagarna information om kommunens verksamheter, föreningar samt träffa tjänstemän och andra som jobbar inom civilsamhället.

På senare år har dock allt fler nyanlända sökt sig till Grums på egen hand och då uppstår ingen naturlig kontakt med kommunen. Som kommun är vi skyldiga att nå ut med rätt information. Det är något vi jobbar med varje dag. Vi har bland annat tagit fram en informationsbroschyr om Grums kommun.

Viktigt att bli en del av samhället

Integrationsdagen är ett tillfälle att träffas, samverka och knyta nya kontakter så att man så snabbt som möjligt kan komma in i det svenska samhället och kan skapa sig ett liv här.

Uppdaterad: 2018-06-04