Besök Grums kommuns sida på Facebook

Integrationsprojekt

Här finner du projekt inom integrationsområdet som Grums kommun driver just nu.

Värmland Tillsammans, ett ESF-projekt

Projektet vänder sig till utrikesfödda kvinnor och män mellan 16 till 64 år som står långt från arbetsmarknaden/studier.

De flesta deltagarna kommer att remitteras från Individ- och familjeomsorgen. Även andra personer som inte har någon kontakt med myndigheter men är i stort behov av stöd för att närma sig studier/arbete kan delta i projektet.

Tillsammans med deltagaren planeras olika insatser/aktiviteter som gör att deltagaren, i sin takt, närmar sig studier/arbete.

Insatser och aktiviter görs i samverkan med Grums kommun men också med Landstinget i Värmland, Arbetsförmedlingen samt andra intressenter. I projektet ingår tio värmländska kommuner som har ett övergripande stöd från Karlstads ESF-projektkontor.

Projektägare - Arbetsmarknadsenheten

Ingrid Veileby
Projektledare
072-203 19 17
ingrid.veileby@grums.se

Värmland tillsammans - en del av Värmlands projektparaplylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Järpegatan tillsammans

Ett nytt och unikt integrationsprojekt i Grums kommun. Syftet med Järpegatan tillsammans är att öka trivseln, tryggheten, delaktigheten och integrationen på området och i vår kommun.

Vi vill att både nya invånare och de som redan har bott här ett tag ska känna att de trivs och vill bo kvar.

Järpegatan tillsammans drivs av Grums kommun i samverkan med Grums hyresbostäder och Hyresgästföreningen Grums. Projektet finansieras av projektmedel från Länsstyrelsen i Värmland.

Projektägare - Tillväxtfunktionen

Helena Kallin
Projektledare
0555-421 41
helena.kallin@grums.se

Järpegatan tillsammans

Värmlands Nya, ett ESF-projekt

Utrikesfödda unga utan gymnasieexamen är den grupp i samhället som står i särklass längst från arbetsmarknaden. Grums kommun och de övriga kommunerna i Värmland har tagit emot ett stort antal nyanlända ungdomar i skolåldern de senaste åren.

Projektet Värmlands Nya utgör tillsammans med pågående projekt Värmland Tillsammans och Värmlands Unga en del i en långsiktig strategi för ett länsgemensamt utvecklingsarbete i syfte att minska utanförskapet bland unga i Värmland samt att öka övergångarna till arbete.

Syftet är att få ökad kunskap, samverkan och samsyn gällande:

  • övergångar
  • arbetsmarknadskunskap och interkultur
  • hälsofrämjande arbete

Målgruppen är personal som möter och arbetar i verksamheter för unga nyanlända.

Projektägare - Barn och utbildning

Elin Poignant
Biträdande rektor/utvecklingsledare
0555-421 81
elin.poignant@grums.se

Värmlands Nyalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avslutade projekt

Uppdaterad: 2019-08-27