Landsbygdsutvecklingsmedel

Här listas de företag och föreningar som tilldelats medel under 2016-2019

Foto: Øyvind lund

Foto: Øyvind Lund

Här listas de företag och föreningar som tilldelats medel under 2016

 • Ljus och kultur i Borgvik, 20 000 kronor
 • Segmon Folk och Rock, 20 000 kronor
 • Billeruds golfklubb, 20 000 kronor
 • Grums Modellflygklubb, 10 000 kronor
 • Borgviks kyrkliga syförening, 10 000 kronor
 • Bygdegårdsföreningen i Värmskog, 20 000 kronor

           Totalt fördelades 100 000 kronor.

Här listas de företag och föreningar som tilldelats medel under 2017

 • Billeruds golfklubb, 5 000 kronor
 • Värmskogs byalag, 10 000 kronor
 • Halla bygdegårdsförening, 15 000 kronor
 • Butorps byggnadsförening, 10 000 kronor
 • Grums slalomklubb, 15 000 kronor
 • Liljedals hembygdsförening, 20 000 kronor
 • Besöks- och kulturutveckling i Borgvik, 5 000 kronor
 • Axel Kumm, 5 000 kronor
 • Värmskogs hembygdsförening, 15 000 kronor

           Totalt fördelades 100 000 kronor.

Här listas de företag och föreningar som tilldelats medel under 2018

 • Kultur Bums-Borgvik Grums, 10 000 kronor
 • Värmskogs hembygdsförening,10 000 kronor
 • Liljedals hembygdsförening, 20 000 kronor
 • Torp och gårdar, 5 000 kronor
 • Halla bygdegårdsförening, 5 000 kronor
 • Karsbols skolhusförening, 5 000 kronor
 • Butorps bygdegårdsförening, 5 000 kronor
 • Sågtorps kulturförening, 20 000 kronor
 • Skruvstad bygdeförening, 20 000 kronor

           Totalt fördelades 100 000 kronor.

Här listas de föreningar som tilldelats medel under 2019:

 • Värmskog Event, 10 000 kr
 • Folkets Hus I Segmon, 10 000 kr
 • Skruvstad IK, 20 000 kr
 • Karlsbols skolhusförening, 20 000 kr
 • Sparnäs Bygdegårdsförening, 20 000 kr
 • Billeruds Golfklubb, 10 000 kr
 • Skruvstad Bygdeförening, 10 000 kr

            Totalt fördelades 100 000 kronor.


Vid frågor kontakta:
Maria Röhr, näringslivschef
maria.rohr@grums.se
0555-420 54


Uppdaterad: 2019-04-15

Navigera vidare