Begränsad framkomlighet på Orrbygatan

På grund av sättningar i vägen är endast ett körfält öppet på Orrbygatan mellan övre och nedre Villagatan.

Grums kommun informerar

På grund av sättningar i vägen på Orrbygatan är endast ett körfält öppet.

Område gata har skyltat upp området - gäller sträckan mellan övre och nedre Villagatan. Vi ber er att välja en alternativ väg om ni har möjlighet.

Uppdaterad: 2021-08-11

Kontakt

Mattias Olsson
Arbetsledare område gata
0555-423 04
mattias.olsson@grums.se