Regeringens skärpta restriktioner gällande covid-19

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridning.

VIKTIG INFORMATION! Från den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd i hela Sverige.

Över storhelgerna bör du begränsa ditt umgänge till en mindre krets, res bara om du kan göra det säkert och skydda de som är i riskgrupp.

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridningen av covid-19. Du är skyldig att vidta åtgärder för att skydda dig själv och andra.

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

krisinformation.se/nyheter/2020/december/skarpta-restriktioner-infor-julhelgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella föreskrifter och allmänna råd

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik nya kontakter
  För att minska spridningen av covid-19 måste antalet kontakter mellan människor begränsas. Umgås bara i en mindre krets, så att du minskar antalet nära kontakter så mycket som möjligt.
 • Max åtta personer är normerande även för sociala sammanhang
  Ju färre som samlas desto bättre. Umgås gärna digitalt eller utomhus och håll avstånd till varandra. Äldre och personer som tillhör riskgrupper löper högre risk att bli allvarligt sjuka. Försök att anpassa traditioner för att minimera risken.
 • Avstå resor helt eller res på ett sätt som minimerar smitta
  Inför kommande ledigheter och under julen är det viktigt att tänka igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Alla möten riskerar att öka smittspridningen. Väljer du att resa ska du undvika kontakter under själva resan och bara umgås i en mindre krets på resmålet. Blir du sjuk på annan ort behöver du kunna ta dig hem själv på ett säkert sätt.
 • Håll avstånd till andra och undvik trängsel
  Risken för smittspridning minskar ännu mer om vi håller avstånd till andra, har en god handhygien och undviker trängsel och trånga utrymmen. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Handla helst på egen hand, undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former
  Följ boendets besöksrutiner.

Det du gör spelar roll

Läget är allvarligt och för att bryta smittspridningen behöver vi förändra vårt beteende. Det är viktigt att alla följer samtliga råd så att vi gemensamt kan bromsa smittspridningen och minska belastningen på sjukvården.

Det här gäller för kommande helger och högtider på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuellt läge i Värmland

På Region Värmlands webbplats hittar du information om bland annat coronaviruset, smittspårning, provtagning och statistik.

Aktuellt läge på Region Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2021-01-07